Siedzenie uliczne 21 marca 2021 r. – zdjęcia

Zdjęcia autorstwa Luki Łukasiaka.