Kim jesteśmy/kontakt || Who we are/contact

Jesteśmy grupą nieformalną.

Akcję Cisza dla klimatu zapoczątkowali członkowie Buddyjskiej Wspólnoty Zen Kannon (a od 2021 r. także Fundacji Kannon), a pierwsze siedzenie uliczne współorganizowali Sangha „Uśmiech Buddy” oraz Szkoła Zen Kwan Um. Mimo buddyjskiego początku nie oczekujemy od osób, które chciałyby dołączyć do nas, jakichkolwiek deklaracji wyznaniowych. Cieszylibyśmy się, gdyby dołączył każdy, komu bliska jest troska o klimat, niezależnie od religii, którą praktykuje, bądź nie praktykuje.

Nie trzeba się nigdzie zapisywać, ani zgłaszać, by brać udział w cokwartalnych siedzeniach na ulicy. Natomiast jeśli chcecie brać udział w przygotowaniach, rozmowach i mniej formalnych wydarzeniach związanych z naszą inicjatywą, piszcie na adres fundacja małpa kannon.pl.


We are an informal group.

The Silence for Climate action was initiated by members of the Buddhist Zen Community Kannon (and since 2021, Fundacja Kannon) and the first street sitting was co-organized by Sangha „Buddha’s Smile” and Kwan Um School of Zen . Despite the Buddhist beginning, we do not expect any religious declarations from people who would like to join us. We would be glad if everyone who cares about the climate, regardless of the religion they practice or do not practice, join.

You don’t have to register anywhere or check-in to attend the quarterly seats on the street. However, if you want to take part in preparations, talks and less formal events related to our initiative, write us fundacja at kannon.pl.