Woda

Gdy widzę zdjęcia przedstawiające śmieci, skażenie, zanieczyszczenie, zniszczenie środowiska, myślę coś w rodzaju: „To tam, w tamtym miejscu. To przecież nie pokazuje, co się w ogóle na świecie dzieje. To lokalne.” Często te myśli dotyczą nie tyle tego, że wydaje mi się, że widzę coś jedynie lokalnego, ale że trudno zobrazować zjawisko globalne obrazkiem lokalnym. Dlatego sam jestem zaskoczony, jak przemawiają do mnie zdjęcia z Gwatemali, opublikowane przez BBC z doniesieniem o szczycie w Nowym Jorku poświęconym skażeniu wody.