Siedzenie uliczne | Street sitting, 19/09/2019, Warszawa

zdjęcia: Julia Ingram